Video 8 Hi8 Digital 8 Mini DV VHS sVHS VHSc sVHSc Video2000 oder VCC Betamax Beta SP Digital Beta IMX SX DVCAM MII U-Matic klein U-Matic gross XDCAM